איך מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

ירושה היא בעצם העברת כל נכסי אדם שנפטר למוטבים שאותם בחר אותו אדם לפני שנפטר ובצורה שאותה הוא בחר. בכדי שניתן יהיה לדעת באיזה צורה רצה אדם לחלק את נכסיו, עליו לכתוב צוואה מפורטת וחוקית שבבוא היום תקבל מעמד של פסק דין בבית משפט. לקיום צוואה ולהתנגדות לקיום של צוואה יש כללים מפורטים שעל היורשים לעמוד בהם. בכתבה שלפניכם פירטנו בקצרה על הנושא. 

 

צוואה וכתיבת צוואה בצורה חוקית

צוואה היא מסמך ובו פירוט של חלוקת נכסי האדם בזמן פטירתו. בכדי שהצוואה תקבל תוקף חוקי, עליה לעמוד במספר כללים. ניתן לכתוב צוואה בנוכחות עדים בכדי להעניק לה תוקף. על העדים להיות בגירים, כשירים נפשית ולא להיות חלק מהיורשים בצוואה.

ניתן גם לכתוב צוואה שלא בפני עדים, אבל צוואה זאת חייבת להיות בכתב יד המצווה. בנוסף לכך ניתן לכתוב צוואה בנוכחות נוטריון ולקבל את חתימתו. בכדי שהצוואה תהיה חוקית, יש לרשום עליה את תאריך כתיבתה. בנוסף יש להקפיד שלא להכניס לצוואה הוראות לא חוקיות כי הן עלולות לעכב ואף לבטל את הוראות הצוואה.

 

צו לקיום צוואה- איך להפעיל ירושה?

אחרי שנכתבה צוואה והאדם שכתב אותה נפטר, יש צורך בהוצאת צו מיוחד לקיום צוואה בכדי שניתן יהיה להוציא אותה לפועל. דרישה זאת נועדה למנוע מצבים של חלוקה לא הוגנת של ירושה או מצבים בהם נכתבו צוואות שלא כחוק והן יוצאות לפועל. בכדי להפעיל את הצוואה, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. את הבקשה ניתן להגיש בצורה עצמאית או על ידי עורך דין מייצג.

 

מהי התנגדות לצו קיום צוואה?

במקרה ואתם מאמינים שיש פגם מהותי בחלוקת הרכוש, או שהצוואה שאת הוראותיה ממלאים נכתבה בצורה לא חוקית, עליכם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. התנגדות זאת מוגשת לרשם לענייני ירושה. התנגדות שכזאת צריכה שתהיה לה עילה כבדת משקל ומגובה בעובדות בכדי שמילוי הוראות הצוואה אכן יעוכב בגללה.

 

איך מגישים התנגדות לצו קיום צוואה ומתי?

בכדי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, יש למלא את כל הפרטים הרלוונטיים במסמך שמגישים – שמות כל המעורבים בצוואה, המצווה והיורשים, העילות בגינן יש צורך לעכב את קיום הצוואה והוכחות לעילות אלה ככל שהן קיימות. את הבקשה מומלץ להגיש באמצעות עורך דין לענייני ירושות, שגם יעזור לכם להבין מה הם הסיכויים לכך שהבקשה לעיכוב צו הקיום לצוואה תתקבל.

 

התנגדות לקיום של צוואה – סיכום

בכדי שצוואה תצא לפועל עליה לעמוד במספר כללים ותנאים. במידה והצוואה עומדת בכללים האלה, בכדי להוציא אותה אל הפועל יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות. במידה ואתם מאמינים שהצוואה שעומדת לצאת אל הפועל אינה חוקית, עליכם להגיש התנגדות לצו קיום צוואה לרשם הירושות.

קיום צוואה

אולי תאהבו גם את: