שכר טרחה לעורך דין בהסכם גירושין 

הסכם גירושין הוא כלי אשר הפך לנפוץ במיוחד בעת האחרונה, כאשר רבים בוחרים להדיר את רגליהם ממסדרונות הערכאות השיפוטיות השונות, כאשר הם מנסחים בעצמם את האופן בו הם חפצים להיפרד ולבצע חלוקה מוסכמת של התא המשפחתי על כלל היבטיו השונים.

עם זאת, על אף כי קיימת לכל זוג הזכות לערוך הסכם שכזה לבד, רבים מאוד בוחרים לערוך אותו באמצעות היעזרות בגורם חיצוני מקצועי כדוגמת עורך דין הסכם גירושין, אשר בקיא ומודע להיבטי ההסכם, כמו גם נקודות הכשל הפוטנציאליות שבו. 

לפיכך, לאור חשיבותו הרבה של ההליך אשר הפך לנפוץ, כמו גם לנוכח ריבויים של עורכי הדין אשר קיימים, במאמר הקרוב נבאר את סוגיית שכר הטרחה לעורך דין גירושין, כמו גם כיצד לבחור אחד שמתאים לכם.

 

מהו הסכם גירושים

בהמשך לכך, בטרם נוכל לצלול לעולמם של עורכי הדין הרבים שקיימים, חשוב להבהיר טרם לכן באיזה חלל וסביבה אלו פועלים, כלומר הסכם הגירושים. לכן, הסכם גירושים הוא חוזה משפטי אשר נכרת בין 2 בני זוג אשר עתידים להתגרש, כאשר במסגרתו למעשה בני הזוג עורכים את גירושיהם מבלי לתלות דברים בפסיקת שופט או דיונים ארוכים ויקרים בבית המשפט.

זאת כאשר הם מתכנסים לניסוח עצמאי או באמצעות מגשר או באמצעות עורכי דינם, כאשר במסגרת אותה התכנסות הם כורכים את כלל היבטיו השונים של הסכם גירושים, באופן עצמאי ושמקובל על שניהם.

 

היבטיו וסעיפיו של הסכם גירושים

כלומר, במסגרת הסכם גירושים ניתן מענה לאופן בו הזוג מבקש לחלוק את הממון המשותף להם (בין אם נצבר טרם להיותם זוג או שמא במהלך), בנוסף גם לאופן בו הם שואפים להתחלק בנכסים שקיימים להם כדוגמת עסק או השקעות, כמו גם כמובן מצידו הנגדי של המטבע – כיצד יש לחלק ביניהם את החובות השונים. 

בנוסף לכך, לא רק ענייני ממון ורכוש נדונים במסגרת ההסכם, אלא גם עניינים משפחתיים כדוגמת הסכם משמורת הילדים, קרי משך הזמן שכל הורה יבלה במחיצת ילדיו, כמו גם לאופן בו הם מעוניינים לעגן את חינוך ילדיהם, או ענייני מתן גט. זאת כמובן, מתווסף לקביעת גובה המזונות וכל היבט או הסכם אשר הזוג שואף לכרוך ולעגן במסגרת אותו חוזה. 

 

אופן אישורו של הסכם גירושים

זאת ועוד, כי לאחר שנוצר המסמך המוכן, כמובן לאחר שההבנות נוסחו והגיע הזוג לעמק השווה באמצעות עורכי דינם ו/או המגשר שמינו לטובת העניין, קיים צורך לאשרר את ההסכם בפני ערכאה משפטית מוסמכת, כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. 

לאחר שאותו הסכם יאושרר במסגרת אותה ערכאה, האחרונה תנסך לתוכו תוקף בעודה מכריזה עליו כפסק דין מחייב, כאשר לכך יש השלכות מרחיקות לכת בעיקר בעניין היתכנות ביטולו העתידית של אותו הסכם. 

 

שכר טרחה לעורך דין – זול זה יקר

בנוסף לכך, בעת הצורך לבחור עורך דין לטובת עריכת הסכם גירושין (כמו גם גירושין באופן כללי), אשר מהווה אלטרנטיבה יעילה יותר מאשר פקידת אולמות בית המשפט, בשל משך הזמן שנלווה להליך מקוצר כדוגמת הסכם גירושים וכנגזרת מכך שכר הטרחה המופחת שנגבה בעבורו, ראוי לציין כי לעתים רבות היעזרות בסיוע משפטי זול עלולה להוציא את הנעזר כאדם ששכרו יצא בהפסדו. 

הסיבה לכך היא שבעניין דרמטי וקרדינלי כל כך כגון הסכם גירושין, אשר הינו בבת עינו של כל אדם אשר מעורב בו, התמורה עבור היעזרות בעורך דין בעל ניסיון וידע רב עלולה להחזיר את עצמה על פי כמה מונים לנוכח האלטרנטיבה, כאשר נעזרים בעורך דין אשר לא קיים לזכותו ניסיון רב, ואף על פי כי ייתכן ועלות העסקתו שולית יותר או נמוכה יותר, את הדלתא שחסכתם בהעסקתו תחזירו בצירוף ריבית נשכנית שתגולם בתוצאות פחותות יותר בהסכם.

לפיכך, מומלץ להיעזר בסיוע משפטי מובחר ככל שידכם מיתרת לכם, כדי להבטיח את הפקת המירב מן התהליך.

 

הבהרה – האם המחיר הוא הפקטור היחידי? וודאי שלא 

בהמשך לכך, חשוב להבהיר, כי אין להסתמך אך ורק על מחיר אשר קובע עורך הדין כפקטור שלאורו יש לקבוע את יעילותו, אלא כאינדיקציה אחת מיני רבות אשר נועדה לשפוך אור על ניסיונו והידע שקיים לו בתחום הנ"ל.

רוצה לומר, עורך דין יקר אינו ערובה לעורך דין מוצלח, אך יישמר האדם החפץ ביקרו שלו מלהשליך את יהבו לעבר עורך הדין הזול ביותר שימצא, שכן קיים הבדל רחב ומהותי בין האפשרויות בשוק. 

 

על סמך אילו פרמטרים לברור עורך דין לגירושין / להסכם גירושין?

לפיכך, בעת הצורך לבחור עורך דין אשר ייצג אתכם, יש לבחון את רמת הידע שקיים לעורך דין בעניינים שכאלו, כמות המקרים אשר ייצג ורמת הדמיון אשר הייתה קיימת בינם לבין מקריכם הייחודי, כמו גם כיצד מקרים שכאלו הסתיימו וכן הלאה.

זאת ועוד, כי מומלץ לבצע פנייה לעבר לקוחותיו של אותו עורך דין בעבר, כדי לקבל חוות דעת אובייקטיבית וכנה אודות האופן בו הוא ליווה אותם במהלך ההליך, כאשר קיים הבדל גדול בין עורכי דין אשר מגיעים ממשרדים קטנים לבין עורכי דין ממשרדים קטנים.

שורשו של הבדל זה נובע כי בהיותו של משרד קטן, מתאפשר לו להקנות את מרבית תשומת הלב שלו לתיק הנקודתי והאישי שלכם, כאשר מנגד היתרון בהיעזרות במשרד גדול, הוא אורך זרועו אשר מרחיקה לכת בעודה חולשת על מספר רב של עורכי דין וצוות אדמיניסטרטיבי רחב אשר יכולים לסייע לכם לזקק את כוונותיכם בהיכל הצדק. 

 

חלוקת עלויות שכר הטרחה לעורך הדין גירושין (לא במסגרת הסכם גירושין)

בנוסף לכך, כאשר בוחנים את עלויות שכר הטרחה עבור עורך דין גירושין, כלומר בעבור ייצוג במסגרת משפט ולא כדרך הסכם, ישנן 3 תביעות שונות ומרכזיות אשר בהן עוסקים, חלוקת הרכוש בין בני הזוג, קביעת הסכם משמורת הילדים ודמי המזונות ולבסוף – סידור הגט. 

בהתאם, הצעת מחיר של שכר טרחה בעבור עריכת הסכם גירושין תהא לרוב הצעה אשר מכילה שכר גלובאלי עבור כלל ההליך, אשר תכלול בין היתר הכנת התביעות ועריכתן, ניהול והופעה בבית משפט בדיונים עצמם, כאשר לנוכח אשר מוטל על הכף המחיר ינוע במנעד של בין 30,000 ש"ח עד כדי 150,000 ש"ח. 

 

נוכחות עורך הדין כמרכיב מרכזי בשכר הטרחה

זאת ועוד, כי אחד הגורמים אשר קובעים במידה רבה את תמחור הצעת המחיר הוא כמות הדיונים אליו התחייב עורך הדין להגיע. 

כלומר, אילו סוכם כי שכר הטרחה כולל כמות מסוימת של הופעה לדיונים, אזי שאילו התביעה נמשכת מעבר לפרק הזמן אשר חזיתם בראשיתה, כאשר עליכם להוסיף ולצרף כמות גדולה יותר של דיונים, נהוג לגבות בעבור כל דיון נוסף בין 1,000 ש"ח עד כ- 3,500 ש"ח, כאשר המחיר משתנה בעיקר לנוכח כמות הזמן שדרושה לעורך הדין להיערך לדיון עצמו, כלומר בהתאם לתוכן הדיון. 

 

ערעורים ושימוש בגורמים נוספים כמרכיב שמשפיע על שכר הטרחה

זאת ועוד, כי המחיר לרוב אינו מתייחס גם להליכי ערעור אשר לעתים רבות מכורח המציאות בעת פסיקות שאינן מרצות את הלקוח מהוות חלק אינטגרלי מליווי משפטי, כאשר בהתאם לקיומו של הליך ערעור צפויות עלויות נוספות. 

כמו כן, הסכום אשר סוכם בין עורך הדין לבין המתגרש/ת אינו נוגע להוצאות נוספות אשר הינן חלק בלתי נפרד מההליך המשפטי, כמו תשלום אגרות ועלויות בית משפט, כמו גם היעזרות בגופים מקצועיים נוספים כמו מכוני תמלול, חוקרים פרטיים וכן הלאה. 

 

הסכם גירושים והיעזרות בגישור כאמצעי להוזלת עלויות

זאת ועוד, כי אילו מטעם נסיבותיכם האישיות לא מצאתם לנכון להקצות את המשאבים המתאימים לסיוע משפטי ראוי, או שמא הנכם חפצים בעריכת גירושיכם במסגרת הסכם גירושים בלבד, ייתכן במידה רבה כי הפתרון האידיאלי עבורכם הוא היעזרות בגישור. 

זאת מכיוון שכלל העלויות אשר פורטו לעיל נוגעות בעבור הסתייעות בודדת של גורם אחד, בעוד שאילו יבחר הזוג לשאת פניו לעבר גישור, אזי שהעלויות נחלקות בין בני הזוג באופן שוויוני וזול יותר.

 

עלויות שכר הטרחה לעורך דין הסכם גירושין 

כלומר, הערכות לגבי עלותה של פגישת גישור נעות בין 800 ש"ח ל-1,300 ש"ח, כאשר לעתים רבות תוך מספר פגישות מועט ניתן להגיע להסכמות יקרות ערך, כאשר הדרך לעשן הלבן קצרה יותר בהרבה מהאלטרנטיבה שכרוכה בכיתות רגליים לעבר בתי המשפט.

לאחר מספר פגישות כאשר ההסכם ירקום עור וגידים, לבסוף כפי שצוין טרם לכן, יש להביאו לאישור בפני ערכאה משפטית אשר בכך תסתום את הגולל על הנישואים הללו, ולאחר קיום מתן הגט כהלכתו, יוכלו בני הזוג לפצוח בדרך חדשה ועצמאית.

 

לסיכום – שכר טרחה של עורך דין גירושין כתולדה ולא כמדד 

כפי שניתן ללמוד מן הכתוב לעיל, זהותו של עורך הדין שישמש אתכם במסגרת גירושיכם, בין אם הם עתידים להתקיים אצל מגשר ובין אם אצל ערכאה משפטית, לא צריכה להיקבע בלבד על סמך עלות העסקתו.

זאת מכיוון שהעלות שכר הטרחה היא מרכיב אחד מיני רבים אשר לאורו מומלץ לגבש החלטה, כאשר חשובים מאותו מרכיב הם ניסיונו והיסטוריית ההעסקה של אותו עורך דין, כאשר לנוכח בחינתם ניתן לגבש החלטה טובה יותר.

כמו כן, אפשרות הגישור קיימת עבור כל מי שחפץ לערוך הסכם גירושים בהקדם האפשרי ובאמצעות משא ומתן עם הצד הנגדי, כדי להביא להסכם מהיר יותר וכפועל יוצא מכך גם זול יותר, בשל קיצור ההליכים הנלווה לו.

למידע נוסף אודות גירושין, היכנסו לאתר מרטינדייל – מגזין עריכת דין.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הגעתם לכדי הצורך להתגרש, מומלץ במידה רבה לעשות זאת בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין על אף כי החוק מתר לכם אחרת. 

הסיבה לכך היא אותה סיבה אשר מכריעה בעניין גובה השכר, שכן אף על פי כי ייתכן ותחסכו הון לא מבוטל בהימנעות מהיעזרות בסיוע, ייתכן ותוצאות ההליך המשפטי בהיעדרו של אותו עורך דין, כדמות בקיאה ומקצועית, עלולות להיות יקרות שבעתיים, כאשר כפי שכבר הובהר – מדובר בתוצאות אשר קשה, עד בלתי, ובהכרח יקר יותר – לשנות. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

אולי תאהבו גם את:

מזונות ילדים

כמה דגשים חשובים על מזונות ילדים : מזונות ילדים הם הזכות של הילד ולא של ההורה, מכאן כי כל החלטה בנוגע למזונות אותם משלמים הם

קרא עוד »