אילו מסמכים נדרשים לייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המעניק לכל אדם מעל גיל 18 בישראל לקבוע מי יטפל בענייניו במקרה של נבצרות, כלומר, אם יאבד את היכולת לדאוג לענייניו בכוחות עצמו בכלל מחלה, תאונה, או כל דבר אחר.

מסמך ייפוי כוח מתמשך יהיה בתוקף רק אם החתום עליו היה בדעה צלולה בעת החתימה והבין את המשמעות וההשלכות של חתימה על מסמך כזה.

התנאים הדרושים לקיום ייפוי כוח מתמשך כוללים בין היתר מפגש פנים אל פנים בין מיפה הכוח למיופה הכוח. במפגש זה נקבעים התנאים לייפוי הכוח בנוכחות עורך דין, שעבר הכשרה מיוחדת לנושא ושאין לו צד, או עניין אישי במקרה.

יצוין כי בתקופות חירום, כדוגמת מגפת הקורונה, ניתן אישור של האפוטרופוס הכללי לקיים מפגשים אלה באמצעות שיחת וידאו בהשתתפות עורך דין ושני הצדדים בהסכם.

 

כללים נוספים לעריכת ייפוי כוח מתמשך

 • האדם המעוניין בהליך ייפוי כוח מתמשך (מיפה הכוח) רשאי להוסיף למסמך הנחיות מקדימות
 • מיפה הכוח צריך לאשר בפני עורך דין שהוא מבין את משמעות המסמך, ההליך והשלכותיו וכי הוא ניתן מתוך רצון חופשי ולא בכפיה, או מתוך ניצול חולשתו.
 • עורך הדין יביא לידיעתו של מיפה הכוח גם את המשמעויות המשפטיות הנובעות מן ההליך והמסמך. כן יביא עורך הדין לידיעת מיפה הכוח את קיומן של חלופות להליך זה ואת הנושאים שניתן לכלול במסמך.
 • ניתן להפקיד את המסמך במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה על ידי מיפה הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי, או באופן מקוון על פי ההנחיות באתר האפוטרופוס הכללי.
 • מיפה הכוח רשאי למנות אנשים נוספים, שיפקחו על מיופה הכוח ועל הפעולות שהוא מבצע במסגרת ייפוי הכוח.
 • אין מגבלה כמותית על מספר מיופי הכוח, כך שמיפה כוח רשאי לבחור מספר אנשים לתפקיד.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשת ייפוי כוח מתמשך

 • מסמכי בקשה לייפוי כוח מתמשך, אותם ניתן להוריד מהאתר של האפוטרופוס הכללי
 • אופציונלי – חוות דעת של מומחה, אם עורך הדין חושב שיש צורך בכל להוכחת כשירותו של מיופה הכוח.
 • כל מסמך רלוונטי בעיני מיפה הכוח, כמו למשל רשימת נכסים מפורטת.

 

בנוסף למסמכים אלה, יש להתייחס בעת בקשת ייפוי כוח מתמשך גם לנושאים הבאים:

 • פירוט הנושאים בהם מיופה הכוח מוסמך לפעול בשם מיפה הכוח (רכוש, בריאות, עניינים אישיים וכן הלאה).
 • הנחיות מקדימות לגבי מועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולגבי תומו.

 

בשורה התחתונה

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך שתפקידו להבטיח טיפול בענייניו הדחופים של אדם, שאיבד את היכולת לטפל בהם בעצמו. רבים משתמשים בהליך זה כדי להבטיח מראש את רכושם ואת הטיפול בנושאים חשובים אחרים, גם כשלא נשקפת להם שום סכנה, מפני שהדבר מאפשר להם לבחור את האחראי שימונה במקומם, במקרה הצורך. המדינה, באמצעות האפוטרופוס הראשי, מפקחת על ההליך מחייבת את הצדדים להיעזר בעורך דין לעריכת המסמך.

 

אולי תאהבו גם את: