הגשת תביעה לפינוי מושכר

שוכר המסרב לפנות נכס הוא מטרד שקשה להתמודד מולו. בעל הנכס אינו יכול לנקוט בצעדים חד צדדים נגדו. הפתרון המהיר נמצא בבית המשפט. עורכי דין מיומנים יגישו תביעה בהליך מזורז, ובתוך מספר שבועות הפולש יידרש לעזוב. 

 

סרט אימים

זהו סיוט של כל בעלי הבית המשכירים את נכסיהם: שוכר הנכס הפסיק לשלם את שכר הדירה המוסכם ומתבצר בדירה. באותה מידה יתכן שהוא גרם נזק משמעותי לרכוש או הסתכסך עם בעל נכס אך מתעקש לא להתפנות גם אחרי סיום החוזה. בעל הבית אינו יכול לנקוט בפעולות חד צדדיות כמו ניתוק הדירה מחשמל או מים או החלפת מנעולים.

במצב שכזה מומלץ תחילה לנשום עמוק ולחפש עזרה משפטית ראשונית כמו באתר האינטרנט https://yonilevy.co.il. במקרים רבים בעל הבית מתמהמה ממגוון סיבות, כמו הלם ממהלך הדייר או ניסיון נאיבי לפנותו באמצעות הידברות, אך האפיק המומלץ הוא המשפטי.

 

הליך מזורז

הדרך החוקית המהירה ביותר לפינוי שוכר סרבן היא על ידי פנייה לסעד של בית המשפט. לרשותו של בעל הנכס שני אפיקים אפשריים: הליך תביעה מזורז לפינוי המאפשר רק את פינוי השוכר ואינו מאפשר הגשת תביעות אחרות, כגון חובות או נזק לרכוש. בהליך של תביעה רגילה ניתן לדרוש את פינוי השוכר במקביל לתביעות נוספות.

 

ההליך המהיר

כפי ששמו מרמז הליך זה אינו ארוך ויכול להסתיים תוך שבועות בודדים מרגע הגשת התביעה לבית משפט השלום. ההמלצה היא כי בעל הנכס יפנה לעורכי דין בעלי ניסיון בתחום אשר יגישו תביעה תחת הכותרת "תביעה לפינוי משוכר" בו ינומקו טענות בעל הנכס התובע.

כתב התביעה יכלול גם תצהיר מפורט עם עובדות המקרה, חוות דעת של מומחה ומסמכים נוספים. התובע יידרש לשלם אגרה ובמקרה ויזכה בתביעה הוא יהיה רשאי לדרוש כי בית המשפט יחייב את השוכר הפולש בהוצאות.

השוכר הנתבע יידרש להשיב לבית המשפט בתוך 30 ימים מהצגת כתב התביעה ולשלב בתשובתו מסמכים שונים. לאחר מכן בית המשפט יקבע מועד לדיון לא מאוחר מ-30 יום למועד הגשת כתב ההגנה, גם אם לא הוגש כזה.

 

יום דיונים אחד

הדיון בבית המשפט אמור להסתיים בתוך יום אך בסמכות בית המשפט להאריך את הדיונים עד סיום חקירת העדים.  עם סיום הדיון בית המשפט יפרסם את פסק הדין, תוך 14 ימים לכול היותר. למעט מקרים חריגים פסק הדין אמור להיות מתומצת.

 

יישום פסק הדין

אם פסק בית המשפט לפנות את השוכר אך הוא ממשיך להתבצר בעמדתו ודירתו לשעבר, על בעל הדירה לפנות להוצאה לפועל ליישום פסק הדין. בית המשפט יכול לקבוע מועד לפינוי אך אם לא יעשה זאת, הפניה להוצאה לפועל אפשרית רק 15 ימים לאחר שפסק הדין הגיע ליד השוכר. השוכר, במקרה והפסיד בדיון, רשאי לערער לבית המשפט המחוזי אך הליך זה אינו יכול למנוע את ביצוע פסק הדין, אלא אם הוא מגיש בקשה לעיכוב פסק הדין.

הגשת תביעה

אולי תאהבו גם את: